Giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

04/03/2019

 UBND tỉnh ban hành Giá nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc cung cấp, áp dụng đối với khách hàng sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kể từ ngày 01/02/2020 như sau:

 

STT

 

Đối tượng sử dụng nước

 

Lượng nước sử dụng/tháng

 

Giá nước (đồng/m3)

1

Sinh hoạt hộ dân cư

Mức < 10m3 ( hộ/tháng)

8.500

Mức 10m3-20 m3( hộ/tháng)

11.000

Mức > 20 m3( hộ/tháng)

13.200

2

Hành chính sự nghiệp

Theo thực tế sử dụng

13.200

3

Sản xuất vật chất

14.000

4

Kinh doanh dịch vụ

15.000

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên và chi phí bảo vệ môi trường rừng./.

Nguồn: Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND
ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: