Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh năm 2017

26/03/2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2249/QD-UBND công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Kèm theo Quyết định này là Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gồm:

1. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng

2. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát

3. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa

4. Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị

5. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt

6. Bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công 

Bộ đơn giá xây dựng công trình này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết Quyết định và bộ đơn giá tại đây

Các tin đã đưa ngày: