Mức giá tạm thời xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt trên địa bàn tỉnh

26/03/2019

Căn cứ quyết định số 3421/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh thì mức giá tạm thời xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt trên địa bàn tỉnh là 370.000đồng/01 tấn; Mức giá này được áp dụng kể từ ngày 28/10/2016;

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và được áp dụng để tạm thanh toán cho các chủ đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh khi dự án đi vào hoạt động xử lý rác thải theo quy định; 

Mức giá dịch vụ xử lý rác thải chính thức là đơn giá được UBND tỉnh phê duyệt cho từng dự án cụ thể. Trường hợp mức giá chính thức cao hơn so với mức giá áp dụng tạm thời thì tỉnh sẽ thanh toán bù cho nhà đầu tư, trường hợp thấp hơn sẽ thực hiện thu hồi hoặc khấu trừ vào chi phí xử lý rác thải tiếp theo.

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Các tin đã đưa ngày: