Giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

26/03/2019

GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE
(Kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

STT

Danh mục dịch vụ

Đơn vị tính

Mức thu

Trong tỉnh

Ghi chú

I

Dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô

 

 

 

A

Tại các điểm trông giữ xe thông thường

 

 

 

1

Xe đạp (kể cả xe đạp điện)

 

 

 

 

Ban ngày

đồng/ lượt

1.000

 

 

Ban đêm

đồng/ lượt

2.000

 

 

Cả ngày và đêm

đồng/ lượt

3.000

 

 

Theo tháng

đồng/ tháng

30.000

 

2

Xe máy (kể cả xe máy điện)

 

 

 

 

Ban ngày

đồng/ lượt

2.000

 

 

Ban đêm

đồng/ lượt

4.000

 

 

Cả ngày và đêm

đồng/ lượt

6.000

 

 

Theo tháng

đồng/ tháng

60.000

 

3

Ô tô từ 4-12 chỗ ngồi, xe lam, xe tải có tải trọng dưới 5 tấn

 

 

 

 

Ban ngày

đồng/ lượt

8.000

 

 

Ban đêm

đồng/ lượt

16.000

 

 

Cả ngày và đêm

đồng/ lượt

24.000

 

 

Theo tháng

đồng/ tháng

250.000

 

4

Ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên và xe tải có tải trọng trên 5 tấn

 

 

 

 

Ban ngày

đồng/ lượt

15.000

 

 

Ban đêm

đồng/ lượt

30.000

 

 

Cả ngày và đêm

đồng/ lượt

45.000

 

 

Theo tháng

đồng/ tháng

500.000

 

B

Đối với điểm trông giữ xe trong trường học,bệnh viện, TT y tế, cơ sở y tế mức thu được tính bằng 50% mức quy định trên

 

 

 

C

Trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tham gia giao thông vi phạm trật tự ATGT bị tạm giữ

 

 

 

1

Xe đạp (kể cả xe đạp máy)

đồng/ 01 ngày đêm

3.000

 

2

Xe máy (kể cả xe máy điện)

đồng/ 01 ngày đêm

6.000

 

3

Xe ô tô

 

 

 

5

Ô tô đến 07 chỗ ngồi

đồng/ 01 ngày đêm

15.000

 

6

Ô tô từ 08 chỗ ngồi đến 15 chỗ ngồi

đồng/ 01 ngày đêm

20.000

 

7

Ô tô từ 16 chỗ ngồi đến 24 chỗ ngồi

đồng/ 01 ngày đêm

25.000

 

8

Xe tải có tải trọng dưới 5 tấn

đồng/ 01 ngày đêm

25.000

 

9

Xe tải có tải trọng từ 5 tấn trở lên và xe ô tô từ 25 chỗ ngồi trở lên

đồng/ 01 ngày đêm

30.000

 

10

Xe tải có rơ móc

đồng/ 01 ngày đêm

35.000

 

D

Trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại khu danh lam thắng cảnh Tây Thiên, huyện Tam Đảo

 

 

 

1

Xe đạp

 

 

 

 

Ban ngày

đồng/ lượt

2.000

 

 

Ban đêm

đồng/ lượt

2.500

 

 

Cả ngày và đêm

đồng/ lượt

3.000

 

 

Theo tháng

đồng/ lượt

30.000

 

2

Xe máy (kể cả xe máy điện)

 

 

 

 

Ban ngày

đồng/ lượt

4.000

 

 

Ban đêm

đồng/ lượt

15.000

 

 

Cả ngày và đêm

đồng/ lượt

35.000

 

 

Theo tháng

đồng/ lượt

60.000

 

3

Ô tô từ 4 - 12 chỗ ngồi, xe lam, xe tải có tải trọng dưới 5 tấn

 

 

 

 

Ban ngày

đồng/ lượt

15.000

 

 

Ban đêm

đồng/ lượt

35.000

 

 

Cả ngày và đêm

đồng/ lượt

45.000

 

 

Theo tháng

đồng/ lượt

250.000

 

4

Ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên và xe tải có tải trọng trên 5 tấn

 

 

 

 

Ban ngày

đồng/ lượt

15.000

 

 

Ban đêm

đồng/ lượt

30.000

 

 

Cả ngày và đêm

đồng/ lượt

45.000

 

 

Theo tháng

đồng/ lượt

500.000

 

 

Các tin đã đưa ngày: