Dự án phát triển trồng cây có múi trên đất đồi

01/04/2021

1. Địa điểm đầu tư: tại các huyện, thành phố: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên, Phúc Yên.

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: 300 ha trong đó 100 ha trồng chanh và 200 ha trồng bưởi.

3. Tổng mức đầu tư: 39 tỷ đồng.

4. Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp.

5. Tiến độ dự kiến: 1-3 năm.

6. Đơn vị đầu mối: Sở NN&PTNT.

Nguồn: Quyết định số 524/QĐ-UBND
 ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: