Dự án hệ thống điện chiếu sáng thông minh thành phố Vĩnh Yên

01/04/2021

1. Địa điểm đầu tư: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Quy mô do Nhà đầu tư đề xuất với yêu cầu tiết kiệm năng lượng>15%, giám sát, điều khiển đến từng đèn chiếu sáng hoặc cụm đền chiếu sáng (toàn thành phố Vĩnh Yên có khoảng 10.000 bóng đèn cao áp)

3. Tổng mức đầu tư: 3,5 triệu USD

4. Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp

5. Tiến độ dự kiến: 1-3 năm

6. Đơn vị đầu mối: Sở Công thương

Nguồn: Quyết định số 524/QĐ-UBND
 ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: