Khu nhà ở đô thị khu hồ Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo

01/04/2021

1. Địa điểm đầu tư: Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Tổng diện tích 95,7ha trong đó 35,04 ha mặt nước, 16,09 ha đất vườn quốc gia Tam Đảo, 44,6 ha đất đồi rừng sản xuất. Quy mô cụ thể của dự án do Nhà đầu tư đề xuất

3. Tổng mức đầu tư:

4. Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp

5. Tiến độ dự kiến: Do nhà đầu tư tính toán

6. Đơn vị đầu mối: Sở Xây dựng

 

Nguồn: Quyết định số 524/QĐ-UBND
 ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: