Dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao

01/04/2021

1. Địa điểm đầu tư: Tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Do Nhà đầu tư đề xuất (Vùng nguyên liệu hiện nay của tỉnh 9,01 ha diện tích trồng rau với sản lượng 180.147 tấn; 5.512 ha diện tích cây ăn quả các loại với sản lượng 67.726 tấn)

3. Tổng mức đầu tư: Do nhà đầu tư tính toán

4. Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp

5. Tiến độ dự kiến: Do nhà đầu tư tính toán

6. Đơn vị đầu mối: Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Nguồn: Quyết định số 524/QĐ-UBND
 ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: