Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn

01/04/2021

1. Địa điểm đầu tư: Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Quy mô khoảng 70 ha

3. Tổng mức đầu tư: 5,5 triệu USD

4. Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp

5. Tiến độ dự kiến: 1-3 năm

6. Đơn vị đầu mối: Sở NN&PTNT

Nguồn: Quyết định số 524/QĐ-UBND
 ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: