Xây dựng khu du lịch sinh thái Đầm Khanh

01/04/2021

1. Địa điểm đầu tư: Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

2. Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Xây dựng khu nghỉ dưỡng với quy mô khoảng 100 ha

3. Tổng mức đầu tư: 200 tỷ đồng

4. Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp

5. Tiến độ dự kiến: 3-5 năm

6. Đơn vị đầu mối: UBND huyện Yên Lạc

Nguồn: Quyết định số 524/QĐ-UBND
 ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: