Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên giai đoạn II

07/04/2021

1. Địa điểm đầu tư: Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Diện tích: Khoảng 10.000m2.

3. Mục tiêu: Nâng cao mức sống người dân đô thị thông qua việc xử lý nước thải bằng công nghệ thích hợp đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường theo quy định hiện hành.

4. Quy mô đầu tư dự kiến: 6.000 m3/ngày, đêm.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 140 tỷ đồng.

6. Nguồn vốn: Vốn của Nhà đầu tư.

7. Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp.

8. Tiến độ dự kiến: 2021-2022.

Nguồn: Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh

Các tin đã đưa ngày: