Sở Kế hoạch và Đầu tư: Mời gọi đầu tư 07 dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1)

27/07/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 2286/SKHĐT-KTN ngày 26/7/2021 mời gọi thu hút đầu tư 07 dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 38 - 40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211.3862.480; Fax: 0211.3862.480.

2. Tên danh mục đăng thông báo: Danh mục các dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).

Nội dung kêu gọi đầu tư

I. Danh mục 7 dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1):

1. Dự án đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản đảm bảo ATTP tại khu Đồng Mặn, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô.      

2. Dự án sản xuất và chăn nuôi lợn thịt sạch tại thôn Nhật Chiêu 7, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc.

3. Dự án sản xuất rau an toàn theo chuỗi khép kín trong nhà màng công nghệ Hà Lan theo tiêu chuẩn VietGap tại tổ Kim Thành, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo.

4. Dự án đầu tư vùng sản xuất rau, quả theo quy trình VietGap tại Xứ đồng Lá, thôn Ngọc Thạch, xã An Hòa, Tam Dương.

5. Dự án đầu tư sản xuất rau và hoa quả sạch an toàn trong nhà lưới theo quy trình Vietgap tại Lô 36 Khu Cầu Phao, thôn Hiệp Hải, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên.

6. Dự án đầu tư vùng sản xuất rau an toàn trong nhà lưới theo quy trình Vietgap thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch tại khu Búi Sồi, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch.

7. Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nấm ăn cao cấp tại khu đồng Rộc Ngoài, thôn Ngoại Trạch 1, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên.

Chi tiết 7 dự án khuyến khích đầu tư

II. Đối tượng:

Doanh nghiệp có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên.

III. Hồ sơ đăng ký:

1. Văn bản đăng ký thực hiện dự án (theo mẫu kèm theo).

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

IV. Thời gian nộp hồ sơ: 60 ngày kể từ ngày đăng tải.

V. Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc: Số 38 - 40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

(Trường hợp cần thiết liên hệ phòng Kinh tế ngành - số điện thoại: 0211 3 861 704 để biết thêm chi tiết).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc kính mời các doanh nghiệp quan tâm thực hiện dự án.

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: