Dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (11 dự án)

28/10/2021

STT

Danh mục dự án

Địa điểm đầu tư

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu tư

Hình thức đầu tư dự kiến

Tiến độ
dự kiến

Đơn vị đầu mối

Ghi chú

Triệu USD

Tỷ đồng

IV

Các dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp  (11 dự án)

1

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Việt Xuân

Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

- Đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản cụm công nghiệp với tổng diện tích 10ha.
- Thu hút doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất cơ khí, đóng tàu, vật liệu xây dựng, và CNHT

 

90

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở Công thương

 

2

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Yên Phương, huyện Yên Lạc

Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 10 ha

 

50

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

UBND huyện Yên Lạc

 

3

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Tử Du

Xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 20ha

 

130

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở Công thương

 

4

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Đình Chu

Xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 19ha

 

124

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở Công thương

 

5

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Triệu Đề

Xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 11 ha

 

72

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở Công thương

 

6

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Xuân Lôi

Xã Xuân Lôi huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 15 ha

 

98

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở Công thương

 

7

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Xuân Hòa

Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 15 ha

 

98

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở Công thương

 

8

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Hải Lựu

Xã Hải Lựu huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 12,4 ha

 

81

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở Công thương

 

9

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Hoàng Lâu

Xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 50 ha

 

325

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở Công thương

 

10

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Vân Giang, Vân Hà xã  Lý Nhân

Xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 10 ha

 

65

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở Công thương

 

11

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Đại Đồng

Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 29 ha

 

189

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở Công thương

 

Nguồn: Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: