Dự án đầu tư cấp nước sinh hoạt (8 dự án)

28/10/2021

STT

Danh mục dự án

Địa điểm đầu tư

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu tư

Hình thức đầu tư dự kiến

Tiến độ
dự kiến

Đơn vị đầu mối

Ghi chú

Triệu USD

Tỷ đồng

V

Đầu tư cấp nước sinh hoạt  (8 dự án)

1

Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Bá Hiến, Thiện Kế - Bình Xuyên;

Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, cải thiện môi trường, giảm các bệnh tật, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công suất dự kiến 2.500m3/ng.đ

 

50

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

Sở NN&PTNT

 

2

Hệ thống tuyến ống phân phối nước cho các khu dân cư thành phố Phúc Yên

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng đường ống phân phối nước sạch toàn thị xã

 

45

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

UBNDthành phố Phúc Yên

 

3

Cung cấp nước sạch tại Cụm công nghiệp Hợp Thịnh huyện Tam Dương và Cụm công nghiệp Đồng Văn huyện Yên Lạc

Xã Hợp Thịnh huyện Tam Dương, xã Đồng Văn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Cấp nước sạch đảm bảo sinh hoạt và sản xuất của Cụm công nghiệp Hợp Thịnh huyện Tam Dương và Cụm công nghiệp Đồng Văn huyện Vĩnh Tường

 

50

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

Sở Xây dựng

 

4

Cấp nước bổ sung cho thị trấn Tam Đảo

Thị trấn Tam Đảo - huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng đường ống cung cấp nước ổn định cho thị trấn Tam Đảo. Nguồn cấp: Lấy nước sạch của nhà máy nước Tam Dương tại Kim Long, đường kính DN 200-DN315, tổng chiều dài khoảng 17,5km

 

60

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

Sở Xây dựng

 

5

Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Sông Lô

Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, công suất dự kiến 8.000 m3/ng.đ

 

Do nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở NN&PTNT

 

6

Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước sạch huyện Yên Lạc

Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn huyện

 

250

Đầu tư trực tiếp

3-7 năm

UBND huyện Yên Lạc

 

7

Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Lập Thạch

Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, công suất dự kiến 8.000 m3/ng.đ

 

Do nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở NN&PTNT

 

8

Hệ thống cấp nước liên xã Đôn Nhân, Nhân Đạo, Lãng Công, Đồng Quế, Phương Khoan, Quang Yên huyện Sông Lô

Các xã: Đôn Nhân, Nhân Đạo, Lãng Công, Đồng Quế, Phương Khoan, Quang Yên huyện Sông Lô

Do nhà đầu tư đề xuất

 

350

PPP

2021 - 2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hỗ trợ doanh nghiệp khi dự án được hoàn thành phê duyệt quyết toán (năm 2023 - 2024)

Nguồn: Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: