Dự án y tế, giáo dục, du lịch, môi trường (04 dự án)

28/10/2021

STT

Danh mục dự án

Địa điểm đầu tư

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu tư

Hình thức đầu tư dự kiến

Tiến độ
dự kiến

Đơn vị đầu mối

Ghi chú

Triệu USD

Tỷ đồng

VI

Các Dự án y tế, giáo dục, du lịch, môi trường (04 dự án)

1

Trung tâm đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế và đào tạo nghề chất lượng cao

Khu đô thị chùa Hà Tiên, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đào tạo tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung đạt tiêu chuẩn  quốc tế và các môn hỗ trợ Luật Lao động; Tác phong công nghiệp; An toàn vệ sinh lao động. Một số nghề chuyên sâu công nghệ cao phục vụ các doanh nghiệp

 

100

Đầu tư trực tiếp

3-5 năm

Sở Lao động TB&XH

 

2

Xây dựng khu xử lý nước thải tập trung huyện Yên Lạc

Xã Yên Đồng

Quy mô 15ha

 

Do nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp

3-7 năm

UBND huyện Yên Lạc

 

3

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung tại xã Nguyệt Đức huyện Yên Lạc

Xã Nguyệt Đức, thị trấn Yên Lạc

quy mô 03ha

 

Do nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp

3-7 năm

UBND huyện Yên Lạc

 

4

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tỉnh Vĩnh Phúc

Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên  tỉnh Vĩnh Phúc

Xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Công suất xử lý 300 tấn rác thải sinh hoạt/ngày và sẵn sàng mở rộng quy mô, nâng công suất xử lý lên 500 tấn/ngày

57

 

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Nguồn: Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: