Dự án khuyến khích đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (đợt 3)

27/12/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư mời gọi đầu tư thực hiện 03 dự án lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 3).

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên.

Hồ sơ đăng ký:

1. Văn bản đăng ký thực hiện dự án (theo mẫu).

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kèm theo thông tin nganhfm nghề kinh doanh).

Thời gian nộp hồ sơ: 60 ngày kể từ ngày đăng tải.

Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, số 38-40 - dường Nguyễn Trãi - phường Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. (Trường hợp cần thiết liên hệ phòng Kinh tế ngành - số điện thoại: 0211 3 861 704 để biết thêm chi tiết).

Các tin đã đưa ngày: