Dự án đầu tư trực tiếp khác (23 dự án)

28/10/2021

STT

Danh mục dự án

Địa điểm đầu tư

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu tư

Hình thức đầu tư dự kiến

Tiến độ
dự kiến

Đơn vị đầu mối

Ghi chú

Triệu USD

Tỷ đồng

VII

Các dự án đầu tư trực tiếp khác (23 dự án)

1

Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn

Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy mô khoảng 70 ha

        5.5

 

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

Sở NN&PTNT

 

2

Bệnh viện đa khoa quốc tế

Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn quốc tế với quy mô 500 giường bệnh

60

 

Đầu tư trực tiếp hoặc vay ODA ưu đãi

1-3 năm

Sở Y tế

 

3

Khu du lịch, dịch vụ khu vực hồ Làng Hà, huyện Tam Đảo

Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng diện tích 95,7ha trong đó 35,04 ha mặt nước, 16,09 ha đất vườn quốc gia Tam Đảo, 44,6 ha đất đồi rừng sản xuất. Quy mô cụ thể của dự án do Nhà đầu tư đề xuất

 

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

Sở Xây dựng

 

4

Dự án xây dựng trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đã quy hoạch 25 ha. Dự kiến xây dựng trung tâm đào tạo công nhân kỹ thuật các ngành xây dựng và cơ khí, quy mô đào tạo đến năm 2020 khoảng 300-500 học viên, năm 2025 đào tạo 1.500 học viên, những năm sau quy mô mỗi năm tăng 100-200 học viên và ổn định khoảng 5.000 học viên vào năm 2030

35

 

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

Sở Lao động TB&XH

 

5

Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng

Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất các sản phẩm phục vụ tiết kiệm năng lượng, sản phẩm phục vụ dự án năng lượng mới, năng lượng cải tạo. Quy mô cụ thể của dự án do Nhà đầu tư đề xuất

 

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

Sở Công thương

 

6

Dự án hỗ trợ triển khai việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao nhận thức, năng lực triển khai các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, quản lý hiệu quả suất tiêu hao năng lượng của từng các doanh nghiệp

2.7

 

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

Sở Công thương

 

7

Dự án hệ thống điện chiếu sáng thông minh thành phố Vĩnh Yên

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy mô do Nhà đầu tư đề xuất với yêu cầu tiết kiệm năng lượng>15%, giám sát, điều khiển đến từng đèn chiếu sáng hoặc cụm đền chiếu sáng (toàn thành phố Vĩnh Yên có khoảng 10.000 bóng đèn cao áp)

3.5

 

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

Sở Công thương

 

8

Dự án phát triển trồng cây có múi trên đất đồi

Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên, Phúc Yên

300 ha trong đó 100 ha trồng chanh và 200 ha trồng bưởi

 

39

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

Sở NN&PTNT

 

9

Dự án thứ cấp thuộc các lĩnh vực (công nghiệp, điện tử, viễn thông, sản phẩm hỗ trợ,…) vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà đầu tư tính toán

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

10

Dự án nhà máy chế biến sữa bò tại xã Thái Hòa huyện Lập Thạch

Xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà đầu tư tính toán

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

UBND huyện Lập Thạch

 

11

Dự án sản xuất rau quả sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch

Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà đầu tư tính toán

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

UBND huyện Lập Thạch

 

12

Dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Văn Quán hoặc xã Hợp Lý huyện Lập Thạch

Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà đầu tư tính toán

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

UBND huyện Lập Thạch

 

13

Dự án trung tâm thương mại tại thị trấn Lập Thạch, thị trấn Hoa Sơn, xã Triệu Đề

Thị trấn Lập Thạch, Hoa Sơn, xã Triệu Đề huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà đầu tư tính toán

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

UBND huyện Lập Thạch

 

14

Khu sửa chữa, đóng tàu tại xã Sơn Đông

Xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà đầu tư tính toán

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

UBND huyện Lập Thạch

 

15

Nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy

Các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lắp ráp, sản xuất xe ô tô, xe máy các loại và phụ tùng ô tô và xe máy, công suất khoảng 100.000 xe/năm

200

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

16

Dự án sản xuất linh kiện điện tử, máy tính xách tay

Các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

20 triệu sản phẩm/năm

50

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

17

Dự án thứ cấp thuộc các lĩnh vực (công nghiệp, điện tử, viễn thông, sản phẩm hỗ trợ,…) vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Do nhà đầu tư đề xuất

Do nhà đầu tư tính toán

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

18

Dự án sản xuất chế tạo máy cơ khí nông nghiệp

Các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

500.000 sản phẩm/năm

60

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

 

19

Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tại địa điểm thuận lợi, phù hợp quy hoạch (hiện nay UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng Đề án Trung tâm đổi mới sáng tao báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2021) sau đó sẽ có địa điểm cụ thể

Quy mô khoảng 50ha

 

500 tỷ, trong dó: NSNN:150 tỷ;
-Doanh nghiệp và nguồn hợp pháp khác: 350 tỷ

PPP

2021-2025

Sở Khoa học và Công nghệ

 

20

Khu, cụm công nghiệp dùng cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tại địa điểm thuận lợi, phù hợp quy hoạch (hiện nay UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng Đề án Trung tâm đổi mới sáng tạo, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2021) sau đó sẽ có địa điểm cụ thể

200 ha

 

1.500 tỷ

Đầu tư trực tiếp

2021- 2025

Sở KHCN

 

21

Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng

Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất các sản phẩm phục vụ tiết kiệm năng lượng, sản phẩm phục vụ dự án năng lượng mới, năng lượng cải tạo. Quy mô cụ thể của dự án do Nhà đầu tư đề xuất

 

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

Sở Công thương Vĩnh Phúc

 

22

Dự án hỗ trợ triển khai việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao nhận thức, năng lực triển khai các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, quản lý hiệu quả suất tiêu hao năng lượng của từng các doanh nghiệp

2.7

 

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

Sở Công thương Vĩnh Phúc

 

23

Dự án hệ thống điện chiếu sáng thông minh thành phố Vĩnh Yên

Tỉnh Vĩnh Phúc

Quy mô do Nhà đầu tư đề xuất với yêu cầu tiết kiệm năng lượng>15%, giám sát, điều khiển đến từng đèn chiếu sáng hoặc cụm đền chiếu sáng (toàn thành phố Vĩnh Yên có khoảng 10.000 bóng đèn cao áp)

3.5

 

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

Sở Công thương Vĩnh Phúc

 

Nguồn: Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: