Dự án xây dựng chợ (04 dự án)

28/10/2021

STT

Danh mục dự án

Địa điểm đầu tư

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức đầu tư

Hình thức đầu tư dự kiến

Tiến độ
dự kiến

Đơn vị đầu mối

Ghi chú

Triệu USD

Tỷ đồng

II

Các dự án xây dựng chợ (04 dự án)

1

Chợ Lập Thạch

Thị trấn Lập Thạch - huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh mặt bằng, dịch vụ thương mại; bất động sản diện tích 1,5ha

 

100

Đầu tư trực tiếp

2021-2025

Sở Công thương

 

2

Chợ Thị trấn Tam Đảo

Thị trấn Tam Đảo - huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh mặt bằng, dịch vụ thương mại; diện tích 0,3-0,5ha

 

20

Đầu tư trực tiếp

2021-2025

Sở Công thương

 

3

Chợ Hương Canh

Thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh mặt bằng, dịch vụ thương mại; diện tích 1,13ha

 

75

Đầu tư trực tiếp

2021-2025

UBND huyện Bình Xuyên

 

4

Khu chợ Vòng và vùng phụ cận chợ xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường

xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Cải tạo và xây dựng mới không gian kiến trúc, cảnh quan khu trung tâm thương mại và đô thị mới xung quan chợ trên địa bàn xã Tuân Chính với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở và sinh hoạt cho một phần dân cư xã Tuân Chính và huyện Vĩnh Tường; diện tích 11,127ha

 

132,17

Đầu tư trực tiếp

2021-2015

Sở Công thương

 

Nguồn: Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: