Danh mục các dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (đợt 4)

11/02/2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư mời gọi đầu tư thực hiện dự án lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư về danh mục các dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 4).

STT

Tên dự án

Dự kiến Quy mô/ công suất

Địa điểm (dự kiến)

Dự kiến Tổng mức đầu tư (triệu đồng)

Dự kiến vốn hỗ trợ 
(triệu đồng)

 

Dự kiến Thời gian KC-HT

 

Tổng số

 

 

416.000

199.000

 

I

Dự án hỗ trợ theo Nghị Định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ

 

 

389.000

180.000

 

1

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước SHTT liên xã Đôn Nhân, Nhân Đạo, Lãng Công, Quang Yên huyện Sông Lô

 4500 m3/ngày.đêm

Diện tích đất sử dụng 0,5 ha tại Xứ đồng Trá thôn Thượng xã Đôn Nhân

95.000

48.000

2022-2024

2

 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước SHTT liên xã Đồng Ích, Tiên Lữ, Xuân Lôi huyện Lập Thạch

 4000 m3/ngày.đêm

Diện tích đất sử dụng 0,5 ha tại Xứ đồng Hôn,  thôn Hạ Ích, xã Đồng Ích

84.000

34.000

2022-2024

3

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước SHTT liên xã Đình Chu, Triệu Đề, Văn Quán huyện Lập Thạch

 3000 m3/ngày.đêm

Diện tích đất sử dụng 0,5 ha tại Xứ đồng Ao Ma, thôn Trung Thành, xã Đình Chu

63.000

25.000

2022-2024

4

Cải tạo công trình cấp nước SHTT xã Như Thụy, huyện Sông Lô

 1000 m3/ngày.đêm

Xã Như Thụy, huyện Sông Lô

13.000

5.000

2022-2023

5

Dự án xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước cho liên xã Trung Nguyên, Tề Lỗ, Đồng Văn huyện Yên Lạc

 5000 m3/ngày.đêm

Lấy nước từ NMN Yên Lạc, Nhà máy nước Sông Hồng; ... do các Công ty cấp nước quản lý

             76.000

          38.000

2023 - 2025

6

Dự án đấu nối, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho xã Phú Xuân huyện Bình Xuyên

 1200 m3/ngày.đêm

 Lấy nước từ NMN Thanh Lãng; NMN Phúc Yên, ... do các Công ty cấp nước quản lý

             16.000

            8.000

2022 - 2023

7

 Dự án đấu nối, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho xã Liên Hòa huyện Lập Thạch

 1100 m3/ngày.đêm

 Lấy nước từ NMN Tam Dương tại xã Đồng Tĩnh; NMN Thái Hòa; NMN Bồ Lý, … do các Công ty cấp nước quản lý

             14.000

            7.000

2022 - 2023

8

 Dự án đấu nối, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho xã Liễn Sơn huyện Lập Thạch

 1000 m3/ngày.đêm

 Lấy nước từ NMN Tam Dương tại xã Đồng Tĩnh; NMN Thái Hòa; NMN Bồ Lý, … do các Công ty cấp nước quản lý

             13.000

            7.000

2022 - 2023

9

Dự án đấu nối, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho xã Bắc Bình huyện Lập Thạch

 1200 m3/ngày.đêm

 Lấy nước từ NMN Tam Dương tại xã Đồng Tĩnh

             15.000

            8.000

2022 - 2023

II

Dự án hỗ trợ theo Nghị Quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020

 

 

27.000

19.000

 

1

Dự án mở rộng mạng lưới cấp nước thị trấn Hợp Châu huyện Tam Đảo

 1600 m3/ngày.đêm

 Lấy nước từ NMN Tam Dương tại xã Đồng Tĩnh; NMN Bồ Lý, … do các Công ty cấp nước quản lý

             27.000

          19.000

2022 - 2023

Đối tượng: Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp; có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên.

Hồ sơ đăng ký:

Văn bản đăng ký thực hiện dự án (theo mẫu kèm theo);

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kèm theo thông tin ngành, nghề kinh doanh);

Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của Công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Hồ sơ năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự.

Thời gian nộp hồ sơ: 60 ngày kể từ ngày đăng tải.

Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc - Số 38-40 - Đường Nguyễn Trãi - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.

(Trường hợp cần thiết liên hệ phòng Quản lý ngành - số điện thoại: 02113861704 để biết thêm chi tiết)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc kính mời các doanh nghiệp quan tâm thực hiện dự án.

Nguồn: Công văn số 326/SKHĐT-QLN ngày 09/2/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Các tin đã đưa ngày: