Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

02/06/2017

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. (Địa chỉ số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Nhận tại kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu

- Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (đối với loại hình Công ty CP, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty TNHH 1 thành viên) (theo mẫu)

- Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với loại hình DNTN) (theo mẫu)

- Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên (đối với loại hình Công ty TNHH 1 thành viên) (theo mẫu)

- Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (đối với các loại hình DN) (theo mẫu)

- Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế (đối với các loại hình DN) (theo mẫu)

- Thông báo về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (theo mẫu)

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (theo mẫu)

- Giấy đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)

- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (đối với các loại hình DN) (theo mẫu)

- Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (theo mẫu)

- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của:

+ Hội đồng thành viên (đối với Cty TNHH 2 thành viên trở lên);

+ Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (đối với Cty TNHH 1 thành viên);

+ Hội đồng quản trị (đối với Cty Cổ phần);

+ Các thành viên hợp danh (đối với Cty hợp danh)

- Biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của:

+ Hội đồng thành viên (đói với Cty TNHH 2 thành viên trở lên);

+ Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (đối với Cty TNHH 1 thành viên);

+ Hội đồng quản trị (đối với Cty Cổ phần);

+ Các thành viên hợp danh (đối với Cty hợp danh)

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp.

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Doanh nghiệp năm 2005

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội;

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản;

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ;

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch;

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

 

 

Các tin đã đưa ngày: