Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Mã số thuế thay đổi của các loại hình Doanh nghiệp

05/06/2017

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.(Địa chỉ số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5 - Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (đối với loại hình Công ty CP, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty TNHH 1 thành viên) (theo mẫu)

- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với loại hình DNTN) (theo mẫu)

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên (đối với loại hình Công ty TNHH 1 thành viên) (theo mẫu)

- Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (đối với các loại hình DN) (theo mẫu)

- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế (đối với các loại hình DN) (theo mẫu)

- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin (đối với các loại hình DN) (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư  Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

-Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định 139/2007/NĐ-CP, ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 và Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy CNĐKKD

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

- Quyết  định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện NQ số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 về việc ban hành mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: