Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi

25/04/2016

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. (Địa chỉ số 38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3 - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Nhận tại kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Chuyển đổi Công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên :

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu)

- Điều lệ Công ty chuyển đổi

- Danh sách thành viên

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận cho, tặng 1 phần quyền sở hữu của công ty (hoặc Quyết định của chủ sở hữu Công ty về việc huy động thêm vốn góp)

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp.

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế

2. Chuyển đổi Công ty Cổ phần hoặc Công ty TNHH 2 thành viên thành Công ty TNHH 1 thành viên:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu)

- Điều lệ Công ty chuyển đổi

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp hoặc thoả thuận về việc nhận góp vốn đầu tư bằng cổ phần hoặc phần vốn góp.

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp.

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế

3. Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi (theo mẫu)

- Quyết định của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi Công ty

- Điều lệ Công ty cổ phần

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư .

- Danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp.

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế

4. Chuyển đổi DNTN thành Công ty TNHH:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp chuyển đổi  (theo mẫu)

- Điều lệ Công ty

- Danh sách chủ nợ, danh sách người lao động hiện có, danh sách các Hợp đồng chưa thanh lý

- Danh sách thành viên

- Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp.

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội;

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

 - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

 - Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

 - Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản;

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ;

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch;

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Các tin đã đưa ngày: