Hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

11/05/2016

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)

Bước 3 - Công chức chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn:

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao người nộp.

 - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 Bước 4 - Công chức chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

 Bước 5: Tổ chức nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Địa chỉ: Trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc – Số 40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Công văn đề nghị được hưởng hỗ trợ, trong đó nêu rõ kết quả, tiến độ triển khai thực hiện dự án đến thời điểm xin được hưởng hỗ trợ, các khoản hỗ trợ đề nghị được hưởng.

2. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư, quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hợp đồng thuê lại đất hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng;

3. Bản sao các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, biên lai có liên quan đến các chi phí mà doanh nghiệp đã thực hiện quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 của Quy định về Hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc);

4. Danh mục sản phẩm đang sản xuất;

5. Bản sao hợp đồng cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chính; bản sao hóa đơn thanh toán việc thực hiện hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

Thời hạn giải quyết

12 ngày làm việc trong trường hợp phải xin ý kiến của Sở Công thương, sở Tài chính; 09 ngày làm việc trong trưởng hợp không phải xin ý kiến của các cơ quan liên quan, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan tùy thuộc từng dự án.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

- Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ cho các dự án thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

Các tin đã đưa ngày: