Danh sách các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2013

12/04/2016

STT

Tên doanh nghiệp

1

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

2

Công ty Cổ phần Việt Pháp

3

Trung tâm Du lịch và Khách sạn Trưng Vương

4

Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Úy Thủy

5

Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ đô

6

Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn Vĩnh Phúc

7

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

8

Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Sơn

9

Công ty Cổ phần Giầy Vĩnh Yên

10

Công ty TNHH Công nghệ Cosmos

11

Công ty TNHH Cơ giới xây dựng Công nghiệp I

12

Công ty TNHH Xây dựng Hội Hợp

13

Công ty TNHH Thương mại Ngọc Yến

14

Công ty TNHH Tân Thịnh

15

Công ty Cổ phần dịch vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc

16

Công ty TNHH Xây dựng & Xuất nhập khẩu Sơn Tùng

17

Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Phúc Thắng

18

Hợp tác xã Vật liệu Xây dựng Tuổi trẻ

19

Công ty Cổ phần Quốc tế Toàn Thắng

20

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Nhà Vĩnh Phúc

21

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thành Phát

22

Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long

23

Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Âu Việt

24

Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Hồng Thăng Long II

25

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Yên Lạc

26

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nam Đạt

27

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vĩnh Phúc

28

Công ty TNHH Trường Quân

29

Công ty TNHH Thương mại Khánh Dư

30

Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Thiên Minh

31

Công ty TNHH Song Tinh

32

Công ty TNHH Hải Phú Ngọc

33

Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp Xanh

34

Công ty TNHH Xây dựng Sơn Yên

35

Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Nam Thắng

36

Công ty TNHH Hưng Thịnh Vĩnh Phúc

37

Công ty Cổ phần sản xuất Thép Việt Đức

38

Công ty Cổ phần Ống Thép Việt Đức


Nguồn:
(Theo Quyết định số 738/QĐ-CT ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất và kinh doanh năm 2013)

Các tin đã đưa ngày: