Danh sách các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2014

12/04/2016

STT

Tên Doanh nghiệp

1

Công ty TNHH Song Tinh

2

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nam Thắng.

3

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

4

Công ty TNHH Cơ giới Xây dựng Công nghiệp I.

5

Công ty TNHH Hưng Thịnh Vĩnh Phúc.

6

Công ty TNHH Xây dựng Hội Hợp.

7

Công ty TNHH Thương mại Khánh Dư.

8

Công ty TNHH Thanh Hà.

9

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc.

10

Công ty Bảo hiểm PJICO Vĩnh Phúc.

11

Công ty TNHH Thương mại & giao nhận HP Vĩnh Phúc.

12

Công ty Cổ phần Quốc tế Toàn Thắng.

13

Công ty Cổ phần Việt Pháp.

14

Hợp tác xã Vật liệu Xây dựng Tuổi trẻ.

15

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng QT

16

Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Phúc Thắng.

17

Công ty TNHH Thương mại Đức Thảo.

18

Công ty Cổ phần Dược Hà Thành

19

Công ty TNHH Trường Quân.

20

Công ty TNHH Tổng hợp Thương mại Vĩnh Thịnh.

21

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thái Xuân.

22

Công ty TNHH Công nghiệp ô tô Quang Vinh.

23

Công ty TNHH Thương mại Kết Hiền.

24

Công ty TNHH Thương mại Hương Sơn 

25

Công ty TNHH Tân Thịnh.

26

Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Sơn.

27

Công ty TNHH Phúc Hưng.

28

Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long.

29

Công ty TNHH Thương mại Đại Lợi.

30

Công ty cổ phần Đông Phong.

31

Công ty TNHH TM Sơn Trà.

32

Công ty Viễn thông FPT.

33

Công ty Cổ phần Giầy Phúc Yên.

34

Công ty TNHH Thương-mại thiết bị điện công nghiệp Vĩnh Phúc.

35

Công ty cổ phàn Giày Vĩnh Yên.

36

Trung tâm Dịch vụ Du lịch Khách sạn Trưng Vương.

37

Công ty TNHH TM & XD Úy Thủy.

38

Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam.

39

Công ty TNHH TM Trường Biện.

40

Công ty TNHH sản xuất & thương mại Nam Đạt.

41

Công ty TNHH Xây dựng Sơn Yên.

42

Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn Vĩnh Yên.

43

Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ đô.

44

Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp Xanh.

45

Công ty TNHH Xây dựng & Xuất nhập khẩu Sơn Tùng.

46

Công ty Cổ phần đầu tư Sông Hồng Thăng Long II

47

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Yên Lạc.

48

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Âu Việt.

 (Nguồn: Quyết định 1239/QĐ-CT ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh )

Các tin đã đưa ngày: