Danh sách các doanh nghiệp tiêu biểu giai đoạn năm 2014-2016

10/10/2017

STT

Tên Doanh nghiệp

1

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức

2

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô

3

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Phúc

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Vĩnh Phúc

5

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

6

Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Liễn Sơn

7

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

8

Viettel Vĩnh Phúc

9

Công ty Toyota Việt Nam

10

Công ty Honda Việt Nam

11

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1Vĩnh Phúc

12

Công ty TNHH Jafa Comfeed Việt Nam

13

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà

14

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Việt Anh

15

Doanh nghiệp tư nhân Sao Mai

16

Công ty TNHH Thương mại Đức Thảo

17

Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Âu Việt

18

Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Vĩnh Phúc

19

Công ty Công nghệ - Môi trường xử lý nước Việt Nam

20

Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Long

21

Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận HP Vĩnh Phúc

22

Công ty CP Bê tông Bảo Quân

23

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Trang Đạt

24

Công ty TNHH Xây dựng Sơn Yên

25

Công ty TNHH Song Tinh

26

Công ty TNHH Haesung Vina

27

Công ty TNHH Jahwa Vina

28

Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam

29

Công ty Thép Trường Biện

30

Công ty TNHH Thương mại - Xuất nhập khẩu Phương Nam

Nguồn: Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh

Các tin đã đưa ngày: