Công văn số 2584/UBND-KT3 ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

10/04/2020
Các tin đã đưa ngày: