Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) của tỉnh Vĩnh Phúc

08/09/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: