Quyết định số 222-QĐ/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

06/05/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: