Quyết định số 56/QĐ-BTTTT ngày 19/01/2022 của Bộ TTTT phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022

17/02/2022

File đính kèm