Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc

23/07/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: