Kế hoạch hành động số 3892/KH-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Nghị Quyết số 19- 2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh...

17/06/2016

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: