Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về việc Tổ chức Hội nghị Gặp mặt - Đối thoại giữa Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019

22/04/2019

File đính kèm