UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý các KCN tỉnh thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp

09/10/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ thực hiện việc thẩm định thiết kế thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cấp phép xây dựng trong các khu công nghiệp (đã thành lập và giao chủ đầu tư) trên địa bàn tỉnh bao gồm: thẩm định, thẩm định điều chỉnh đối với thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế 3 bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế 1 bước và 2 bước) đối với công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng có cấp công trình từ cấp II trở xuống trong khu công nghiệp. Đồng thời, thực hiện cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng trong khu công nghiệp.

Thời gian ủy quyền 5 năm tính từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành hoặc khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định sửa đổi, thay thế. Đối với các thủ tục hành chính về lĩnh vực thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong khu công nghiệp mà Sở Xây dựng đã tiếp nhận trước ngày 01/11/2020 qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh thì Sở Xây dựng tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: