Sửa quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu 17/01/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Sửa đổi hướng dẫn đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP 14/01/2022

Chính phủ ban hành Nghị định số 9/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP, Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN 31/12/2021

Chính phủ ban hành Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới.

Hướng dẫn đào tạo chuyên môn về y tế lao động 28/12/2021

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BYT hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về y tế lao động.

Bộ Tài chính tiếp tục giảm 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 28/12/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thời gian thực hiện từ 1/1-30/6/2022.

Thêm cửa khẩu được nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ 21/12/2021

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu đối với ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.

Ban hành bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp 15/12/2021

Gồm 3 chỉ số dành cho 3 loại doanh nghiệp, bộ chỉ số Bộ TT&TT vừa ban hành sẽ là công cụ, thước đo dùng chung cả nước để đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: