Điều kiện và hình thức cổ phần hóa DNNN 22/11/2017

Điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vừa được Chính phủ quy định mới tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh 03/11/2017

Ngày 01/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND về hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 12/10/2017

Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao(*) theo Nghị quyết số 57/2016/NQ- HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất trong Khu kinh tế 09/10/2017

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp 06/10/2017

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất trong các khu công nghiệp ....

Nhiều DN nhập khẩu tôn màu được miễn áp thuế tự vệ 10/08/2017

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu cho 9 doanh nghiệp (DN) trong năm 2017.

Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư 10/08/2017

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND về hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quy định mới về tạm nhập, tái xuất hàng hóa 07/08/2017

Từ ngày 11/09/2017, hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Thông tư 11/2017/TT-BCT do Bộ Công Thương mới ban hành.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: