Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp 29/01/2018

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 10/01/2018

Ngày 22/12/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND quy định thực hiện hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Chi hoa hồng cho đại lý xổ số không quá 15% doanh thu 09/01/2018

Mức chi hoa hồng đại lý do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định, đảm bảo nguyên tắc tối đa không được vượt quá 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Điều kiện và hình thức cổ phần hóa DNNN 22/11/2017

Điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vừa được Chính phủ quy định mới tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh 03/11/2017

Ngày 01/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND về hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 12/10/2017

Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao(*) theo Nghị quyết số 57/2016/NQ- HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất trong Khu kinh tế 09/10/2017

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp 06/10/2017

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất trong các khu công nghiệp ....

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: