Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư

10/08/2017
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND về hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kết quả hình ảnh cho ảnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án khu cn tỉnh Vĩnh Phúc
Ảnh minh họa

Các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh được ưu đãi đầu tư theo quyết định này gồm; Các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho ngành sản xuất ô tô, xe máy, công nghiệp điện tử, viễn thông; sản xuất ô tô, xe máy; dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dự án thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; dự án đầu tư xây dựng kinh doanh du lịch với các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng chất lượng cao tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh theo quy hoạch được duyệt (Khu du lịch Tam Đảo, Đại Lải, Tây Thiên); các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP  của Chính phủ.

Quyết định cũng nêu rõ, đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp, áp dụng theo Nghị quyết số 159/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 11 và Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh.

Điều kiện được hỗ trợ là sau khi Dự án đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và được nghiệm thu thanh, quyết toán theo giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước và đúng cam kết về mục tiêu, quy mô, tiến độ đầu tư dự án.

Mức hỗ trợ là 100% chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo giá trị quyết toán được UBND tỉnh phê duyệt.

Thời hạn áp dụng hỗ trợ kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2020.

Đặng Ngọc

Các tin đã đưa ngày: