Báo cáo số 238/BC-TLLT, ngày 20/4/2017 của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Lập Thạch đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Lập Thạch

28/04/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: