Báo cáo số 239/BC-TLLT, ngày 20/4/2017 của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Lập Thạch về chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Lập Thạch

28/04/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: