Quyết định số 2872/QĐ-UBND, ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

28/04/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: